Lekar till fest

Att ha lekar på en fest är ett utmärkt sätt att få människor att koppla av, ha kul och lära känna varandra på ett mer avslappnat sätt. Det finns många olika typer av lekar som passar både barn och vuxna och det är viktigt att välja lekar som är lämpliga för den specifika gruppen av gäster.

Sanning eller Konsekvens

En klassisk lek som passar både barn och vuxna är ”Sanning eller Konsekvens”. Denna lek går ut på att en person ställer en fråga till en annan person, och personen måste välja mellan att antingen svara ärligt på frågan eller göra en utmaning (konsekvens) som den första personen bestämmer. Detta kan vara allt från att sjunga en låt till att göra en annan rolig uppgift.

Charader

En annan rolig lek som passar både barn och vuxna är ”Charader”. I denna lek delas gästerna upp i lag och en person från varje lag ska agera ut en bokstav, ett ord eller en fras utan att prata. De andra i laget ska sedan gissa vad personen försöker säga eller agera ut.

Limbo

”Limbo” är en annan rolig lek som passar både barn och vuxna. Detta är en danslek där man spelar musik och personerna i gruppen måste dansa under en låg limbo-stång utan att röra den. Stången sänks sedan för varje runda och den som klarar av att dansa under stången längst vinner.

Kasta pil

En annan rolig lek är ”Kasta pil”. I denna lek delas gästerna upp i lag och varje lag ska kasta pil på en tavla eller annan yta med numrerade rutor. Poäng ges beroende på vilken ruta pilen landar på och det lag som har flest poäng när alla har kastat vinner.

Fotbollsgolf

Om man har tillgång till utomhusområde kan man spela ”Fotbollsgolf”. Detta är en kombination av fotboll och golf där man ska sparka bollen i ett antal hål på en bana. Det lag eller person som klarar av banan på minst antal sparkar vinner.

Quiz

Slutligen kan man ha en ”Quiz”. I denna lek delas gästerna upp i lag och frågor ställs om olika ämnen som historia, kultur, musik och underhållning. Det lag som svarar på flest frågor korrekt vinner.

Skapa ett quiz med frågor som passar både barn och vuxna. Frågorna kan handla om allt från allmänbildning till populärkultur. Deltagarna kan antingen svara individuellt eller i lag.

Minnesleken

En av deltagarna börjar genom att säga något exempelvis ”Jag packar min väska och jag tar med mig… en tandborste”. Nästa deltagare måste sedan upprepa det första föremålet och lägga till ett eget exempel på vad de skulle ta med sig på resan. Spelet fortsätter tills en person glömmer bort en sak, då är de ute ur leken. Sista personen som står kvar vinner.

Gissa låten

Spela upp en kort bit av en låt och se om deltagarna kan gissa vilken låt det är. Ju svårare låt, desto fler poäng. Detta kan göras individuellt eller i lag.

Stilla posten

Placera olika föremål på en bricka, exempelvis en klocka, pennor, en penna, mynt och så vidare. Täck sedan över brickan med en duk och ge deltagarna 1-2 minuter på sig att memorera alla föremål på brickan. När tiden är över, täcker du över brickan igen och tar bort ett eller flera föremål. Deltagarna måste sedan gissa vilket föremål som saknas. Ju fler föremål som tas bort, desto svårare blir det.

Pictionary

Skriv ned en lista med ord på små lappar och låt varje person dra en lapp och sedan rita ut ordet för de andra deltagarna. Det finns ingen talad kommunikation tillåten och det gäller att gissa ordet så snabbt som möjligt. Detta kan göras individuellt eller i lag.

Kubb

Ett utomhusspel som är perfekt för sommarfester. Dela upp deltagarna i två lag och ställ upp kubbarna i en fyrkant på ena sidan av planen. Varje lag ska sedan kasta pinnar för att träffa och fälla kubbarna på motståndarlagets sida. När alla kubbarna på en sida är fällda, får laget börja kasta på kungapinnen. Först när kungapinnen är fälld, vinner laget.

Stoppdans

Låt musiken spela och be alla att dansa runt. När musiken stannar, måste alla stanna precis där de är och frysa i position. De som rör sig eller inte stannar i tid åker ut. Fortsätt tills det bara finns en person kvar.

Vem är jag?

Låt varje person skriva ner namnet på en känd person, karaktär eller djur på en lapp och klistra den på pannan på personen bredvid. Den personen måste sedan ställa ja-eller-nej-frågor för att gissa vem de är.

Fototävling

Låt varje person ta bilder av olika saker som ni bestämmer på förhand, till exempel ett visst föremål eller en viss färg. När tiden är ute, samlar ni in bilderna och bedömer vilken som är bäst.

Kortlekspel

Ta fram en kortlek och spela klassiska spel som poker eller Uno. Om ni vill göra det mer utmanande, kan ni försöka spela spelet baklänges eller med en annan variation av reglerna.

Hemlighetsfull historia

Låt varje person skriva ner en mening på en lapp och lägg alla lapparna i en skål. Ta sedan ut en lapp i taget och låt varje person lägga till en mening på historien. Fortsätt tills historien är komplett och läs upp den högt för alla.

Meddelandespelet

Låt en person viska en mening i örat på personen bredvid, som i sin tur viskar det vidare till nästa person och så vidare. När meddelandet når sista personen, säger den personen vad hen tror att meddelandet var. Jämför sedan med det ursprungliga meddelandet och se hur mycket det har förändrats under spelets gång.

Trivial Pursuit

Spela det klassiska frågespelet där deltagarna samlar kilar genom att svara på frågor i olika kategorier.

Pictionary

Låt varje person välja ett ord eller en fras och rita upp den på en whiteboard eller pappersark. De andra deltagarna ska sedan gissa vad det är och den som gissar rätt får välja nästa ord att rita.

Det finns det många lekar som passar både barn och vuxna och som kan förgylla vilken fest som helst. Det är viktigt att välja lekar som passar för åldersgruppen och att alla kan delta på sin nivå. Genom att inkludera lekar i festen kan man skapa en rolig och minnesvärd stämning där alla kan ha kul tillsammans.

Det är viktigt att tänka på att lekar på en fest ska vara roliga och avslappnande för alla. Det är också viktigt att ha en varierad lista över lekar och aktiviteter som passar alla åldrar och personligheter. På så sätt kan man säkerställa att alla har en rolig och minnesvärd tid tillsammans.

Slutord: Att ha lekar på fest är ett utmärkt sätt att få igång stämningen och få alla att delta. Genom att välja lekar som passar både barn och vuxna, kan alla ha kul tillsammans oavsett ålder. Kom ihåg att lekar inte behöver vara komplicerade eller kräva mycket utrustning för att vara underhållande. Det är oftast de enklaste lekarna som är mest minnesvärda och roligast att delta i.

Lekar till fest
Rulla till toppen